bàn tay của texas hold'em

Việc xếp hạng ván bài này không phải là một phần của quy tắc Texas Hold'em nhưng áp dụng cho nhiều trò chơi poker khác nhau.

Royal Flush — năm lá bài giống nhau, xếp từ Át đến mười; ví dụ: a ♥K♥Q♥J♥10♥
Thùng thẳng - năm lá bài giống nhau trong bảng xếp hạng liên tiếp; ví dụ: 9♣8♣7♣6♣5♣
Four of a Kind — bốn lá bài cùng hạng; ví dụ: Q♣Q♥Q♦Q♠4♦
Nhà cái — ba lá bài cùng hạng và hai lá bài khác cùng hạng; ví dụ: J♣J♥J♠8♦8♥
Thùng thẳng — năm lá bài bất kỳ cùng chất; ví dụ: a ♠J♠8♠5♠2♠
Thẳng - năm lá bài bất kỳ được xếp hạng liên tiếp; ví dụ: Q♣J♦10♥9♠8♦
Ba lá bài — ba lá bài cùng cấp; ví dụ: 8♣8♠8♦K♣4♥
Hai cặp – hai lá bài cùng hạng và hai lá bài khác cùng hạng; ví dụ: a ♠
A♣J♦J♣7♠
Đôi – hai lá bài cùng cấp; ví dụ: 10♥10♣9♥4♦2♦
Overcard — năm lá bài không khớp; ví dụ: a ♣J♦10♠5♣2♥
Sẽ được gọi là "Ace High"

Người chơi xây dựng bàn tay của họ bằng cách chọn năm thẻ tốt nhất (hai thẻ cơ sở và năm thẻ công cộng) từ bảy thẻ có sẵn.

Nếu bảng điều khiển hiển thị 9♣5♠K♦3♠ một ♥, người chơi ♦có hai thẻ tẩy một 9♠
Sẽ có hai cặp (ace và chín) và sẽ thua 9♦9♥
Đối với một loại ba (ba chín).

Học Texas Poker trước tiên phải hiểu cách phát hành thẻ và thứ tự của các trò chơi được mô tả ở trên.

Tất nhiên, việc học các quy tắc poker Texas chỉ là khởi đầu, vì bước tiếp theo là tìm hiểu các chiến lược, bao gồm tìm hiểu các lựa chọn bắt đầu tốt là gì, tỷ lệ cược và xác suất liên quan đến trò chơi, tầm quan trọng của vị trí và hành động cuối cùng trong vòng cá cược sau khi lật bài, và nhiều khía cạnh khác của trò chơi.

Author Profile

Ku bé thom
Ku bé thom
Hãy vui vẻ, sòng bạc kubet là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Categories: