Biệt danh cho Hands with Fours

Bốn Bốn (4-4)

Darth Vader (hai thẻ đen): Mặt tối của bốn người.
Magnum: Bởi vì khẩu súng ngắn Magnum nổi tiếng có cỡ nòng .44.
Thuyền buồm: Có biệt danh vì bốn đôi trông giống như hai cánh buồm.
Luke Skywalker / Công chúa Leia: Cầu mong Fours ở bên bạn.

Bốn ba (4-3)

Waltz: Bởi vì các điệu waltz âm nhạc luôn ở trong 3/4 thời gian.
Sách vở: Cây để làm gì?

Bốn Hai (4-2)

Jack Bauer: Đối với nhân vật trong 24.
Bàn tay của Lumberman: Biệt danh cho kho gỗ xẻ thông thường hai bằng bốn (2×4).
Câu trả lời: Đề cập đến câu trả lời cuối cùng cho cuộc sống, vũ trụ và mọi thứ (42) trong tiểu thuyết / phim "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy".

Author Profile

bé thom
bé thom
Cá Cược Cá Nhân, Chuyên Gia Cá Cược Riêng