Biểu đồ tay theo vị trí

Bây giờ bạn đã biết vị trí là gì và tại sao nó lại quan trọng, bạn có thể sử dụng biểu đồ dưới đây như một hướng dẫn cơ bản về việc chơi bài poker nào từ vị trí nào. Lưu ý rằng tay phù hợp hơn được phân loại là có thể chơi được khi so sánh với tay offsuit.

Bất kỳ vị trí nào

Vị trí giữa hoặc cuối

Vị trí muộn

Tay không chơi được

Cặp và bàn tay phù hợp

A-AA-KK-QQ-JJ-TT-99-88-77-66-55-44-33-2

K-KA-QK-JQ-TJ-9 ·T-89-78-67-56-45-34-2
Q-QA-JK-TCâu 9J-8 ·T-79-68-57-46-35-2
J-JA-TK-9Câu 8J-7 ·T-69-58-47-36-2
T-TA-9K-8Câu 7J-6 ·T-59-48-37-2
9-9A-8K-7Câu 6J-5 ·T-49-38-2
8-8A-7K-6Câu 5J-4 ·T-39-2
7-7A-6K-5Câu 4J-3 ·T-2
6-6A-5K-4Câu 3J-2 ·
5-5A-4K-3Câu 2
4-4A-3K-2
3-3A-2
2-2

Bàn tay không phù hợp

A-KK-QQ-JJ-TT-99-88-77-66-55-44-33-2
A-QK-JQ-TJ-9 ·T-89-78-67-56-45-34-2
A-JK-TCâu 9J-8 ·T-79-68-57-46-35-2
A-TK-9Câu 8J-7 ·T-69-58-47-36-2
A-9K-8Câu 7J-6 ·T-59-48-37-2
A-8K-7Câu 6J-5 ·T-49-38-2
A-7K-6Câu 5J-4 ·T-39-2
A-6K-5Câu 4J-3 ·T-2
A-5K-4Câu 3J-2 ·
A-4K-3Câu 2
A-3K-2
A-2

Nhiều người chơi mở phạm vi các tay có thể chơi của họ ở vị trí muộn, quyết định rằng bất kỳ bài nào không phải là hai thẻ offsuit xấu là trò chơi công bằng để nâng cao một cái nồi chưa mở. Nhặt rèm theo cách này có thể là một cách hữu ích để xây dựng một ngăn xếp mà không cần một bàn tay đàng hoàng; Chỉ có một vài bàn tay có sức mạnh để có thể tiếp tục vượt ra ngoài hành động preflop, nhưng với việc tăng vị trí muộn, bạn không nhất thiết cần phải nắm giữ mạnh.

Tỷ lệ phần trăm tay bắt đầu poker 'chính xác' phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng bạn sẽ thấy rằng hầu hết các ván bài có thể chơi được có xu hướng rơi vào một trong các loại sau: cặp, át, tay cao cấp khác, đầu nối và khoảng trống.

Author Profile

bé thom
bé thom
Cá Cược Cá Nhân, Chuyên Gia Cá Cược Riêng