Cách chơi OFC trực tuyến

Các trang web poker khác nhau cung cấp các trò chơi Open Face Chinese Poker trực tuyến, thường có sẵn dưới dạng OFC Pineapple với tối đa ba người chơi.

Vì OFC được chơi để lấy điểm, nên việc mua vào tiêu chuẩn khi chơi OFC trực tuyến sẽ là một số điểm nhất định, thường là 100, vì vậy mua với giá 10 đô la thường có nghĩa là bạn đang chơi với giá 0,10 đô la mỗi điểm.

Một vòng OFC cho thấy mỗi người chơi đảm nhận vị trí đại lý một lần, vì vậy khi mua vào trò chơi hai người chơi, bạn sẽ cam kết chơi ít nhất hai tay - hoặc ba cho trò chơi ba người chơi. Lưu ý rằng nút người chia bài không di chuyển nếu người chơi đủ điều kiện cho vùng đất tưởng tượng, vì vậy bạn có thể sẽ chơi nhiều hơn hai hoặc ba tay bạn dự định nếu đây là trường hợp. Tuy nhiên, không thể mất nhiều hơn số điểm bạn mua trong một vòng OFC.

Author Profile

bé thom
bé thom
Cá Cược Cá Nhân, Chuyên Gia Cá Cược Riêng