Có thuế đối với tiền thắng cược ở Michigan không?

Có, tiền thắng cờ bạc trực tuyến ở Michigan bị đánh thuế như thu nhập bình thường. Điều này có nghĩa là thuế suất liên bang 10% đối với tiền thắng cược hàng năm dưới 10,000 đô la và thuế suất bổ sung 4.25% của tiểu bang Michigan.

Điều đáng nói là chỉ có tiền thắng cược mới bị đánh thuế khi nói đến poker và cá cược trực tuyến Michigan. Điều này có nghĩa là tiền cược nhận lại khi đặt cược thành công không được bao gồm trong số tiền thuế.

Categories: