Giới hạn, giới hạn nồi hay không giới hạn?

Omaha Hi-Lo từng được biết đến nhiều nhất như một trò chơi giới hạn, có nghĩa là tất cả các cược sẽ nằm trong hai đơn vị được xác định trước - một số tiền nhỏ hơn cho đến lượt, sau đó là một số tiền lớn hơn trên lượt và sông. Vẫn có thể tìm thấy các trò chơi Omaha Hi-Lo giới hạn, cả trực tiếp và trực tuyến, nhưng ngày nay bạn có thể thấy trò chơi này được chơi ở các bàn giới hạn nồi hoặc không giới hạn.

Author Profile

bé thom
bé thom
Cá Cược Cá Nhân, Chuyên Gia Cá Cược Riêng