Kỹ năng poker Omaha

Tầm quan trọng của "vị trí"
Cũng giống như trong poker Texas, định vị poker là một yếu tố quan trọng của Omaha.

Nhiều người nghĩ rằng khía cạnh này của trò chơi thậm chí còn quan trọng hơn trong Omaha Poker. Điều này là do hồ bơi đáy hạn chế định dạng cá cược và tất cả các kết hợp mà người chơi có thể sử dụng với thẻ Omaha.

Khi bạn có "vị trí" với đối thủ của mình, bạn có thể làm theo hành động của họ và đưa ra quyết định dựa trên thông tin bạn nhận được.

Đưa ra quyết định đúng đắn trở nên khó khăn hơn khi bạn không ở vị trí. Thiếu thông tin có thể dẫn đến giả định sai và khiến bạn chấp nhận rủi ro không hợp lý về giá trị của thẻ mà bạn nắm giữ.

Một lợi ích khác tại chỗ là bạn có cơ hội tốt hơn để kiểm soát kích thước của nồi, thường phụ thuộc vào sức mạnh của bàn tay của bạn và mục tiêu tổng thể của bạn trong nồi.

Ở vị trí trước một hoặc nhiều đối thủ, cho phép họ kiểm soát kích thước hồ bơi đáy và tận dụng thông tin bổ sung để hiểu hành động của bạn trước tiên.

Author Profile

Ku bé thom
Ku bé thom
Hãy vui vẻ, sòng bạc kubet là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Categories: