Lừa gạt người đấu địa chủ

Mỗi người phát hành một số lượng nhất định của thẻ, số lượng thẻ không giới hạn, nhưng để đảm bảo tính chất trò chơi, 10-15 thẻ là tốt nhất, nếu nhiều người có thể rửa hai bộ bài với nhau. Ví dụ như tổng cộng năm người chơi, một bộ bài cộng thêm lớn nhỏ vương cùng bảng quảng cáo tổng cộng 55 tấm, đề nghị một người mười tờ, còn lại năm tấm, tránh dễ dàng tính bài. Quy tắc còn lại cũng giống như đấu địa chủ, lúc ra bài là lật bài ra, ví dụ như ta có 3 và 4 lá bài nhỏ, lúc ta lớn lên nhà, ta có thể đem 3 và 4 cùng nhau xuất ra, sau đó nói đây là một đôi, nếu ở đây có người không tin, mở bài, bị phát hiện lừa người thì uống rượu, ngược lại người mở bài uống rượu (sau khi mở bài phát hiện lừa người cần đem thẻ lấy lên tái xuất). Người ra sân trước kết thúc, những người còn lại tiếp tục đấu đến cùng, cuối cùng người không ra xong uống nhiều rượu hơn. (Ví dụ như mở bài phát hiện lừa người uống nửa chén, cuối cùng người chưa ra xong uống hai chén, lượng đặt cược có thể do mình quyết định). Chúng ta bên này biển quảng cáo trong một số cách chơi là làm thẻ vạn năng, trong trò chơi này, quy tắc của chúng ta là nếu trong thẻ xuất hiện có bài vạn năng, cần phải nói rõ nơi này bên này có bài vạn năng hay không (có thể không có thẻ vạn năng sau đó nói ở đây có), nếu như không nói nơi này bên cạnh có thẻ vạn năng, sau khi được mở ra, loại bài chính xác, nhưng lại có thẻ vạn năng, lúc này coi như là lừa gạt người khác (bởi vì sự tồn tại của thẻ vạn năng làm cho tính bài càng khó khăn hơn). Bản chất của trò chơi này nằm ở chỗ, thẻ của bạn đủ tốt có thể không mở bất kỳ ai cũng không cần phải chấp nhận rủi ro lừa gạt người khác để giành chiến thắng trò chơi, nếu đủ hiểu biết một người, cũng có thể thông qua biểu hiện trên khuôn mặt của mình để phán đoán liệu anh ta có lừa dối người hay không, nếu tửu lượng đủ tốt, cũng có thể bỏ qua đối phương xuất ra bài nào vẫn mở. Còn có một điểm chính là, bởi vì lừa gạt người cần phải gánh chịu nguy cơ bị lái mà uống rượu, nếu trên sân có nhiều người không tin, có thể cùng nhau lái một người, phát hiện lừa gạt người khác, người này cần uống bội số rượu của số người mở bài trên sân (hai người uống hai phần, ba người uống ba phần, ngược lại người trên sân đều uống một phần rượu).

Author Profile

bé thom
bé thom
Cá Cược Cá Nhân, Chuyên Gia Cá Cược Riêng