Moneymaker 2 Be @ Playboy Poker Camp

Chỉ cần đọc ở đâu đó rằng Moneymaker sẽ trở thành người hướng dẫn tại Playboy Poker Camp vào tháng Giêng. Hừm... đó là $ 5K ... nhưng làm thế nào khác để bạn nhận được lời mời đến biệt thự Playboy những ngày này??? 🙂

Bất cứ ai có bất kỳ kinh nghiệm với trại này?

nhưng nếu Nick có thể đu một tourney hoặc cuộc thi với giải nhất là trại này, hãy đăng ký cho tôi!

Rõ ràng Moneymaker có một số loại nhóm quản lý có các trang web khác nhau dưới một mái nhà, vì vậy đó là một cách anh ta có thể tạo ra thứ gì đó từ poker

Categories: