Poker cross F.A.Q.

Tại sao bạn bước qua poker?
Bạn có thể vượt qua trong poker để tăng hành động, tận dụng các trò chơi căng thẳng của đối thủ, tăng cường hình ảnh máy tính để bàn của bạn hoặc thêm kích thích trong các trò chơi sân nhà dễ dàng.

Chéo có được coi là tăng lương không?
Crossover là mù thứ ba, không phải tăng lương. Không có vấn đề bao nhiêu bước, đây là một điểm mù lớn mới.

Bạn có thể vượt qua bao nhiêu trong poker?
Đặt cược chéo tiêu chuẩn bằng 2 lần so với cược mù lớn (BB). Trong một trò chơi poker Texas $ 1 / 2, các trò chơi chéo sẽ là $ 4. Một khi đặt cược chéo được đặt trên bàn làm việc, tất cả những người chơi khác sẽ cần $ 4 để "tăng" và tiếp tục chơi thẻ này.

Vượt qua lợi nhuận trong poker?
Trong poker kéo dài hiếm khi có lợi nhuận. Đặt cược chéo là mù và đầu tư vào bàn tay của bạn sẽ không bao giờ + EV cho đến khi bạn thấy những gì thẻ bạn giữ.

Author Profile

Ku bé thom
Ku bé thom
Hãy vui vẻ, sòng bạc kubet là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Categories: