poker out là gì

Hiểu về tỷ lệ cược tiền cược đi đôi với việc hiểu về ván bài poker. Xì phé "ra" là một lá bài chưa rút mà nếu được rút ra có thể cải thiện đáng kể ván bài của người chơi trước đối thủ.

Giả sử có Q♣5♥4♥ thất bại và bạn đã được chia 8♦7♦. Để nâng cao cơ hội chiến thắng, bạn có thể ước có một ván thẳng. Bàn tay mạnh nhất của bạn là quân bài thẳng và bạn cần quân 6 để chơi quân thẳng (4 và 5 trái tim, 6 quân bất kỳ, 7 và 8 viên kim cương). Có tổng cộng bốn quân sáu trong một bộ bài, có nghĩa là về cơ bản bạn có bốn quân bài có thể rút ra hoặc bốn quân bài có thể rút được để cải thiện ván bài của bạn.

Có những tỷ lệ cược được tính toán trước biểu thị tỷ lệ cược của bạn theo tỷ lệ phần trăm hoặc phân số của một lượt hoặc một lượt sông thẳng (được gọi là tỷ lệ cược vòng hoặc tỷ lệ cược sông). Ví dụ: với 4 lượt ra, bạn có tỷ lệ cược khoảng 10,8 ăn 1 hoặc 8,51% cơ hội ở lượt đi, tỷ lệ cược khoảng 10,5 ăn 1 hoặc 8,70% cơ hội ở lượt sông hoặc tổng tỷ lệ cược vòng 5,1 đến ( 1,16%) + sông.

Tính tỷ lệ cược pot và việc thoát ra có mối liên hệ với nhau. Ý tưởng đằng sau việc biết tỷ lệ cược tiền cược của bạn là bạn có thể so sánh nó với tỷ lệ cược bài của bạn để kiếm lợi nhuận. Điều này có nghĩa là nếu bạn có cơ hội 4:1 để đổ thẳng, tiền cược cần đưa ra tỷ lệ cược 4:1 để phù hợp với rủi ro với phần thưởng tiềm năng.

Author Profile

bé thom
bé thom
Cá Cược Cá Nhân, Chuyên Gia Cá Cược Riêng