Rút vương bát

Quy tắc 1:
Lấy ra đại vương hoặc Tiểu Vương sau đó lấy ra bất kỳ tờ 8 và Q (trứng)
Mỗi người lần lượt lấy thẻ cho đến khi họ hoàn thành
Người rút bài ít trước, mỗi lần ngẫu nhiên rút lên một lá bài, lấy được cặp liền buông xuống
Cuối cùng có một bên cầm 3 lá bài trong tay, tên khốn kiếp
Quy tắc 2:
Phiên bản đơn giản hóa, loại bỏ Tiểu Vương Hậu phát bài, dựa theo quy tắc tương tự lấy bài, cuối cùng người lưu lại đại vương tiếp nhận hình phạt.
Bắt Hắc Đào Ngũ:
Ba đến bốn người chơi, dựa theo đấu địa chủ quy tắc ra bài, Hồng Đào tam xuất trước.
Có Hắc Đào ngũ nhân xuất bài thắng lợi, cuối cùng bài chưa ra xong thì tất cả mọi người còn lại ra bài xong sau đó thắng lợi. Hắc Đào Ngũ không thể ra cuối cùng.
Thứ tự kích thước: 34678910JQKA25 Tiểu Vương Đại Vương
5 quả đào đen> hồng đào> hoa mai > vuông
Thuận Tử và Đấu Địa Chủ giống nhau 5 người một ra, trong Thuận Tử thiếu 5 người có thể coi là mang theo 5, ví dụ như 3467, 4678. Niềm vui của trò chơi này là để đoán ai là Hắc Đào Năm. ...

Author Profile

bé thom
bé thom
Cá Cược Cá Nhân, Chuyên Gia Cá Cược Riêng