Xác suất poker

Nếu bạn thích số (hầu hết người chơi poker), bạn có thể tự hỏi xác suất của poker.

Chúng tôi đã nói rằng một số người chơi có thể không nhận được thẻ cao nhất trong poker trong suốt cuộc đời của họ, nhưng từ con số, cơ hội của Royal Đồng Hoa Thuận là gì?

Trong phần này của phân tích đầy đủ của chúng tôi về bảng xếp hạng poker và những gì chiến thắng và thất bại trong poker, bạn có thể hiểu rõ xác suất của poker.

Làm thế nào để tính toán xác suất của thẻ poker?

Tính toán rất dễ dàng khi bạn biết rằng có 52 thẻ chơi và 2.598.960 kết hợp có thể.

Bạn chỉ cần chia số lượng khả năng xây dựng một người chơi poker cụ thể cho tổng số thẻ.

Hãy chạy một vài ví dụ:

Cơ hội hoàng gia đồng hoa thuận là bao nhiêu? 0.000,001,539
(4/2,598,960)

Tỷ lệ đồng hoa thuận là bao nhiêu? 0.000,015,39
(40/2,598,960)

Author Profile

bé thom
bé thom
Cá Cược Cá Nhân, Chuyên Gia Cá Cược Riêng