Phạt rượu. Tất cả các cuộc tụ họp với bạn bè sử dụng nó.

A: Giết, bạn có thể chọn một người tham gia vào bất kỳ thời gian trò chơi nào để làm cho nó bị phạt một ly. 2 và vua lớn và nhỏ: thưa cô, những người tham gia rút thẻ này trước khi 2 hoặc lớn và nhỏ vương xuất hiện, miễn là ai đó ... Đọc tiếp