Biệt danh cho Hands with Twos

Hai hai (2-2)

Vịt: Twos thường được gọi là vịt trong poker, có một sự tương đồng mơ hồ về ngoại hình.
Desmond: Được đặt theo tên của Đức Tổng Giám mục Desmond Tutu.
Quack Quack: Âm thanh hai con vịt tạo ra.
Richard Nixon: Biệt danh được đặt theo dấu hiệu hòa bình kép nổi tiếng của Richard Nixon.
Swarovskis: Giống như những con thiên nga pha lê Swarovski.

Author Profile

bé thom
bé thom
Cá Cược Cá Nhân, Chuyên Gia Cá Cược Riêng