Ryan Sleeper's Advanced Hold'em Volume 2 là một bộ phim phải có để cạnh tranh tại wsop năm nay! Anh ấy đã ở đó chơi trong các giải đấu mua thấp hơn !!

Xin gửi lời chào đến bạn trong cộng đồng của chúng tôi.
Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến thành tích của những người chơi khác.
Hiện tại, tôi đang làm việc để cải thiện trò chơi của riêng mình.

Categories: