Phạm vi poker là gì?

Đối với những người chưa quen, phạm vi bài poker chỉ đơn giản là một tập hợp các bài poker mà người chơi có thể nắm giữ. Chúng ta cố gắng ước tính tầm đánh của đối thủ, bởi vì việc đoán chính xác lá bài tẩy là một việc làm vô ích và gần như không thể thực hiện được trong hầu hết mọi trường hợp.

Ví dụ: nếu người chơi lo lắng nhất mà bạn từng thấy lại raise bạn trước khi chơi bài poker, bạn có thể ước tính phạm vi của họ không khác gì quân Át và Át.

Mặt khác, nếu người chơi không bỏ bài trong vòng một giờ, bạn có thể ước tính phạm vi của họ bao gồm hai lá bài bất kỳ. Tất nhiên, hầu hết các tầm tay sẽ ở đâu đó ở giữa.

Author Profile

Ku bé thom
Ku bé thom
Hãy vui vẻ, sòng bạc kubet là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Categories: