Madsen hiện đang dẫn đầu chip thứ 5 trong dòng B của Main Event.

Tôi muốn một ít bất cứ thứ gì anh ấy ăn

Nếu anh ta không ăn thì sao.

Brunson, Hellmuth, Gavin Smith và Shannon Elizabeth.

Câu chuyện tuyệt vời Madsen.

Ta nghe nói hắn không có.

Không! Không phải Shannon Elizabeth... Tôi đã để cô ấy đi hết con đường.

Bất kỳ từ nào về Ivey, Negraneu, Brunson, Baldwin

Brunson ra Negreanu
có một chồng và trông nguy hiểm

Không chắc chắn về những người khác

Điều đó có vẻ khá phù hợp với dòng C.

Một số anh chàng từ dòng B có khoảng 229K (Hossein Tagh Avi), và là người dẫn đầu chip tổng thể khoảng 100K. (có nghĩa là anh ta có thể sẽ bùng nổ trong Ngày 2

Categories: