Tôi đã xem một sự kiện wsop Circuit ngày hôm nay, sự kiện mạch là gì? sự khác biệt giữa nó và WSOP bình thường là gì? Họ trao một chiếc nhẫn chứ không phải một chiếc niềng răng.

Điều này có thể hữu ích?

Đây là từ một bài báo về mạch năm ngoái: "20 người kiếm được 20 điểm cao nhất từ mỗi sự kiện Circuit sẽ đủ điều kiện tham gia WSOP Circuit Tournament of Champions vào cuối tháng 6 năm 2006". Các sự kiện mạch cũng làm tăng số lượng các tập World Series, kiếm tiền cho ESPN và những người khác cũng

Đúng vậy, họ chỉ làm điều đó để cạnh tranh với WPT. Vì vậy, họ đã làm cho nó giống như một tour du lịch WSOP.

Bạn lấy hình đại diện kickass ở đâu?

Tôi thích avitar Mish,, tuyệt vời của nó

Definetly đã đáp ứng một trong những tiêu chí để trở thành thành viên của diễn đàn bí mật hàng đầu.

Các sự kiện mạch rất thú vị vì khi họ đến thị trấn có gần giống như một WSOP mini. Năm nay ở Tunica có rất nhiều hoạt động hơn bình thường khi sự kiện đến thị trấn.

Categories: