Tiền boa ở Vương quốc Anh

Tôi đã đọc rất nhiều bài báo / lời khuyên về tiền boa cho các đại lý - cách một số người chơi làm điều đó một cách nhất quán hơn với số tiền nhỏ hơn trong khi những người khác tip lớn khi họ thắng lớn. Tuy nhiên, như tôi chắc chắn rằng nhiều người đã biết, văn hóa tiền boa ở Anh nhỏ hơn nhiều (tôi sẽ tranh luận để tốt hơn).

Vì vậy, người chơi Vương quốc Anh, bạn có / bạn boa cho người chia bài trực tiếp của mình bao nhiêu - và khi nào? Bạn có nghĩ rằng bạn boa nhiều như các cầu thủ Mỹ, hoặc ít hơn nhưng nhiều như hầu hết các cầu thủ Vương quốc Anh làm? Tôi cũng rất quan tâm đến những gì các quốc gia khác làm liên quan đến tiền boa.

Categories: