Uống rượu chơi trò chơi, chúng tôi gọi nó là "Tây Du Ký"

Nói chung 3-6 người có thể chơi.
Các thẻ cần thiết là 3, 5, 8, 10, J, Q, K và Vua lớn và nhỏ.
Trong đó J, Q, K lần lượt là tiểu yêu, trung yêu, đại yêu; 3 là Sa Tăng, 8 là Bát Giới, 5 là Ngộ Không, 10 là sư phụ, Túc Vương là Như Lai và Quan Âm. Quy tắc ra bài là, yêu quái: đại yêu > yêu > tiểu yêu, đồ đệ: Ngộ Không > Bát Giới> Sa Tăng, sư phụ lớn hơn tất cả đồ đệ, tất cả đồ đệ đều lớn hơn yêu quái, tất cả yêu quái đều lớn hơn sư phụ.
Như Lai > quan âm > các bài khác. Không có liên bài, có thể ra đối, nhưng chỉ có thể một tờ ép đơn, đối tử áp đối, ba tấm ép ba tờ, bốn tấm giống nhau là bom. Quan Âm Như Lai cùng nhau xuất hiện là quả bom lớn nhất.
Bị bom tăng gấp đôi. Ước định trước, một ly rượu chia làm mấy lần uống xong.
Sau đó ra bài, mỗi vòng đều là kẻ thua cuộc ra bài đầu tiên. Mỗi lần người khác ra bài, dưới tình huống mình không lớn được, uống rượu một lần, người chơi cuối cùng ra bài xong là kẻ thua cuộc, còn lại mấy lá bài uống vài lần rượu, gặp bom tăng gấp đôi. Đây là một trò chơi uống rượu rất khủng khiếp, không tin vào ma quỷ để thử.

Author Profile

Ku bé thom
Ku bé thom
Hãy vui vẻ, sòng bạc kubet là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Categories:

Cộng đồng kubet việt nam